Friday, May 1, 2015

3 ciri iblis yang lu harus tau.


3 CIRI IBLIS:
======= ( 1 ) ======= simbolnya ULAR
Kejadian 3:1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh YHVH Elohim. Ular itu berkata kepada HAWA .............."
Wahyu 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
lafaz allah adalah gambar ular sederhana yg dimahkotai
======= ( 2 ) ======= ADA PEMAKSAAN, tidak sembah dibunuh
Wahyu 13:15 Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh.
======= ( 3 ) ======= Hasut umat berjihad memerangi umat lain
Wahyu 20:8 Iblis akan pergi menyesatkan seluruh bangsa di bumi, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
No. 2 ADA PEMAKSAAN dan no. 3 MEMERANGI UMAT LAIN, adalah FAKTA yg melekat pd allah dan Islam:
QS 9:29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
QS 9:123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...