Friday, March 7, 2014

menurut mamad tinggi musa 18 meter. ha...7x

NABI MUSA a.s. DENGAN 'AUJ BIN UNUQ
'Auj bin Unuq adalah manusia yang berumur sehingga 4,500 tahun. Tinggi tubuh
badannya di waktu berdiri adalah seperti ketinggian air yang dapat menenggelamkan
negeri pada zaman Nabi Nuh a.s. Ketinggian air tersebut tidak dapat melebihi lututnya.
Ada yang mengatakan bahawa dia tinggal di gunung. Apabila dia merasa lapar, dia akan
menghulurkan tangannya ke dasar laut untuk menangkap ikan kemudian memanggangnya
dengan panas matahari. Apabila dia marah atas sesebuah negeri, maka dia akan
mengencingi negeri tersebut hinggalah penduduk negeri itu tenggelam di dalam air
kencingnya.
Apabila Nabi Musa bersama kaumnya tersesat di kebun teh, maka 'Auj bermaksud untuk
membinasakan Nabi Musa bersama kaumnya itu. Kemudian 'Auj datang untuk
memeriksa tempat kediaman askar Nabi Musa a.s., maka dia mendapati beberapa tempat
kediaman askar Nabi Musa itu tidak jauh dari tempatnya. Kemudian dia mencabut
gunung-gunung yang ada di sekitarnya dan diletakkan di atas kepalanya supaya mudah
untuk dicampakkan kepada askar-askar Nabi Musa a.s.
Sebelum sempat 'Auj mencampakkan gunung-gunung yang dijunjung di atas kepalanya
kepada askar-askar Nabi Musa a.s, Allah telah mengutuskan burung hud-hud dengan
membawa batu berlian dan meletakkannya di atas gunung yang dijunjung oleh 'Auj.
Dengan kekuasaan Allah, berlian tersebut menembusi gunung yang dijunjung oleh 'Auj
sehinggalah sampai ke tengkuknya. 'Auj tidak sanggup menghilangkan berlian itu,
akhirnya 'Auj binasa disebabkan batu berlian itu.
Page194 Of 472
Dikatakan bahawa ketinggian Nabi Musa a.s adalah empat puluh hasta dan panjang
tongkatnya juga empat puluh hasta dan memukulkan tongkatnya kepada 'Auj tepat
mengenai mata dan kakinya. Ketika itu jatuhlah 'Auj dengan kehendak Allah S.W.T dan
akhirnya tidak dapat lari daripada kematian sekalipun badannya tinggi serta memiliki
kekuatan yang hebat.

sumber : sumber : 25 kisah para nabi.
www.bestweh.orghalaman 193-194.

-------------------------------------------

asal lo tau yeh. si mamad suke skali nepu N GUE YAKIN N PERCAYE KALO MAMAD NTU MANUSIE YANG PALING BANYAK NEPU DI DUNIE. GA PERCAYE ? ADE PULUHAN REBU HADIS N SMUENYE NEPU. ADE 6000 AN AYAT QORAN N SEBAGIAN BESAR NEPU. JADE KALO LO ITUNG2 MA UMUR MAMAD YANG 60-AN TAON MAKE KALO DIRATA2IN, BOLEH DIBILANG GA ADE HARI TANPA NEPU BUAT MAMAD. HA...7X

INI BARU BUKTI YANG TERTULIS. YTRUS GIMANE MA BUKTI YANG GA TERTULIS N CUME BINI2NYE APE SAHABAT2NYE YANG TAUK ? HA...7X

LEWAT BLOG N BUKU GUE MAKE GUE BONGKAR SMUE TEPUAN MAMAD N OLO N JIBRIL. GETO AJE KOK REPOT. HA...7X

JADE KALO LO ESLAM N LO DE BACE ARTIKEL2 DI BLOG GUE YANG BAHAS SOAL TEPUAN MAMAD N LO DE BACE JUGE BUKU2 KARANGAN GUE, N LO MASEH GA MO MURTAD DARE MAMAD. MAKE .... OH ALANGKAH IDEOTNYE LO. KARNE LO DE SERAHIN KEHIDUPAN AKHERAT KE PENEPU. AKIBATNYE YAH JELAS, LO MASUK NRAKE. HA...7X

SINI GUE BAHAS PENEPUAN MAMAD.

Tinggi tubuh
badannya di waktu berdiri adalah seperti ketinggian air yang dapat menenggelamkan
negeri pada zaman Nabi Nuh a.s. Ketinggian air tersebut tidak dapat melebihi lututnya.
Ada yang mengatakan bahawa dia tinggal di gunung.

BANJIR JAMAN NUH, LEBIH TINGGI DARE GUNUNG.

QS 11 HUD :25-49.
25. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia
berkata): "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi
kamu,
26. agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir
kamu akan ditimpa azab (pada) hari yang sangat menyedihkan".
27. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: "Kami
tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti
kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan
orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan
kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apa pun atas kami,
bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta".
28. Berkata Nuh: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada
mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari
sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami
paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?"
29. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda
kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah
dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman.
Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku
memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui".
30. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari
(azab) Allah jika aku mengusir mereka. Maka tidakkah kamu mengambil
pelajaran?"
31. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu (bahwa): "Aku mempunyai
gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui
yang gaib, dan tidak (pula) aku mengatakan: "Bahwa sesungguhnya aku
adalah malaikat", dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang
dipandang hina oleh penglihatanmu: "Sekali-kali Allah tidak akan
mendatangkan kebaikan kepada mereka". Allah lebih mengetahui apa yang
ada pada diri mereka; sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar
termasuk orang-orang yang lalim.
32. Mereka berkata: "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan
kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka
datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu
termasuk orang-orang yang benar".
33. Nuh menjawab: "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu
kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat
melepaskan diri.
34. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi
nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia
adalah Tuhanmu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".
35. Malah kaum Nuh itu berkata: "Dia cuma membuat-buat nasihat saja".
Katakanlah: "Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang
memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat".
36. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan
beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja),
karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka
kerjakan.
37. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami,
dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang yang lalim itu;
sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya
berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu
mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu
sekalian mengejek (kami).
39. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang
menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal."
40. Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan
air, Kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing
binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali
orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula)
orang-orang yang beriman." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu
kecuali sedikit.
41. Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut
nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya." Sesungguhnya Tuhanku
benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana
gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang
jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan
janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."
43. Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang
dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang
melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha
Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka
jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
44. Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan)
berhentilah," Dan air pun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan
bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah
orang-orang yang lalim."
45. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku,
sesungguhnya anakku, termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau
itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya."
46. Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk
keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya
(perbuatannya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu
memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakikat) nya.
Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk
orang-orang yang tidak berpengetahuan."
47. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau
dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakikat)
nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak)
menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang
yang merugi."
48. Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh
keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari
orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri
kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan
ditimpa azab yang pedih dari Kami."
49. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang
Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan
tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya
kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

NYOK KITE ANALISA NYOK.
BANJIR NUH LEBIH TINGGI DARE GUNUNG MAKENYE ANAK NUH YANG NAEK KE GUNUNG TENGGELEM.

TAPI BANJIT NUH CUME SELUTUT 'AUJ BIN UNUQ. ARTINYE APE ? INI ORANG TINGGINYE 3 KALI TINGGI GUNUNG TEMPAT NUH TINGGAL. BETUL ? YAH PASTI BETUL LAH. HA...7X

TRUS GIMANE CRETANYE ORANG YANG 3 KALI LEBIH TINGGI DARE GUNUNG TINGGAL DI GUNUNG ? HA...7X

Apabila dia marah atas sesebuah negeri, maka dia akan
mengencingi negeri tersebut hinggalah penduduk negeri itu tenggelam di dalam air
kencingnya.

NIH ORANG PASTI TINGGI N BESAR SAMPE AER KENCINGNYE BISE BIKIN TENGGELEM PENDUDUK SUATU NEGERI. HA...7X

JADE INI ORANG PASTI LEBIH TINGGI N GEDE DARE ULTRAMAN APE MEGALOMAN. HA...7X

TRUS GUNUNG2 AJE BISE DICABUT MAKE ARTINYE DIE LEBIH TINGGI N LEBIH GEDE DARE GUNUNG. TRUS GIMANE CRETANYE DIE TINGGAL DI GUNUNG. HA...7X

N TEPUAN MAMAD LAENNYE ADALAH MUSA TINGGINYE 40 HASTA N TONGKAT MUSA JUGA 40 HASTA.

PADAHAL 1 HASTA = 45 CM.

JADE TINGGI MUSA MENURUT MAMAD ADALAH 40 x 45 CM = 1800 CM = 18 METER. HA...7X

KALO MUSA TINGGI 18 METER MAKE MUSA JUGA RAKSASA COY. HA...7X

TAPI ANEHNYE KAPIR ESLAM GA MRASE HERAN YEH MA DONGENG ALA MAMAD YANG JELAS2 KETAUAN NEPU INI. HA...7X

YAH GA USAH HERAN KARNE MENURUT MAMAD, TINGGI ADAM = 30 METER. HA...7X

JADE KESIMPULANNYE ADALAH cuma orang ideot yang percaya dongeng karangan mamad. ha...7x

masih ga percaye ?

 Imam Ahmad berkata, Afwan telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami, Sumamah, pelayan Abu Fakah bin al-Mughirah telah menceritakan kepadaku, ia berkata: "Saya pernah menemui Aisyah. Saya melihat ada sebuah tombak yang bersandar didalam rumahnya, maka aku bertanya: "Wahai Ummul Mukminin, Apa yang engkau perbuat dengan tombak ini?" Aisyah menjawab: "Tombak ini untuk membunuh tokek-tokek, sebab rasulallah telah menyampaikan hadist kepada kami: "Ketika Ibrahim dilemparkan kedalam api, maka semua hewan dimuka bumi ini berusaha memadamkan api tersebut, kecuali tokek yang berusaha meniupnya. Maka rasulallah memerintahkan kepada kami untuk membunuhnya." Hadits riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Yunus dari Muhammad dari Jarir bin Hazim.

sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Ibrahim

------------------------

Mikir ga seh lo.

KALO SEMUA HEWAN DI MUKA BUMI BERUSAHA MEMADAMKAN API YANG BAKAR IBRAHIM, PASTI ORANG-ORANG PADE KABUR. MAKLUM KAN MANUSIE TAKUT MA SINGA, MACAN, GORILA, GAJAH, DLL. BETUL ? YAH PASTI BETUL LAH. HA...7X

SLAEN ITU. MIKIR GA SEH LO.
API YANG GEDE, N TOKEK BINATANG KECIL.
KALO TOKEK DEKET2 API BUAT TIUP2 API, YAH SI TOKEK MATI DULUAN KEBAKAR API TAUK. HA...7X

JADE MURTAD AJE DE DARE ESLAM SKARANG JUGA. KARNE MAMAD NTU MANUSIE PENEPU TERBESAR DI DUNIE TAUK. HA...7X

N cuma orang ideot yang percaya dongeng karangan mamad. ha...7x

JADE KALO LO GA MRASE IDEOT MAKE LO HARUS MURTAD DARE ESLAM TAUK. HA...7X

LORD JESUS BLESS YOU.

AMEN

==========================

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
    43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

Here's a list of my books: 

English Version :

BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU


AMEN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...