Saturday, May 3, 2014

eslam = agama jin, okultisme n spiritisme n sihir.

tau ga seh lo.

umat eslam = jin n manusia  ( QS 7:38, 46:18, 29-32, 55:33 ) N BINATANG2 ( QS 6:38 ) N BURUNG ( QS 6:38, 24:41 ) N LEBAH ( QS 16:68-69 ) . 

QS 6:38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian
kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan..

QS 24:41. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang
di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.
Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
42. Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allahlah
kembali (semua makhluk).
QS 16:68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di
bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin
manusia".
69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah
jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu
keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya
terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang
yang memikirkan.
Umat Allah SWT terdiri atas jin dan manusia ( QS 7:38, 46:18, 29-32, 55:33 ). 

IBLIS DARE GOLONGAN JIN QS 18:50.
QS 18:50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia
adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya.
Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin
selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis
itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang lalim.

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku ( QS 51:56 ).
QS 55:15. dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
Bahkan ada rasul dari golongan jin ( QS 6:130 ).

QS 6:130. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul
dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat
Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari
ini? Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri",
kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri
mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.
jin juga ikutan bikin ayat qoran, yaitu surah al jin, surah 72. ha...7x
saat mamad bace qoran, jin2 pade ngumpul ( qs 46:29-32 ).
tapi lucunye adalah  YANG MASUK NRAKA ADALAH UMAT OLO, JIN N MANUSIA. HA...7X
QS 7:38. Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama
umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap
suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang
menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah
orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang
yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami,
sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari
neraka". Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan), yang
berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui".
39. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka
kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan
sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang
telah kamu lakukan".
QS 7:179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan
dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda
kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang
yang lalai.
QS 11:118. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang
satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.
119. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk
itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah
ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahanam dengan jin
dan manusia (yang durhaka) semuanya.
120. Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah
kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini
telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi
orang-orang yang beriman
QS 32:13. Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap
jiwa petunjuk (bagi) nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan
(ketetapan) dari padaku; "Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam
itu dengan jin dan manusia bersama-sama.
14. Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan
pertemuan dengan harimu ini (Hari Kiamat); sesungguhnya Kami telah
melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa
yang selalu kamu kerjakan".

QS 41:25. Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka
memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan
tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu
sebelum mereka dari jin dan manusia; sesungguhnya mereka adalah orang-orang
yang merugi.
26. Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar
dengan sungguh-sungguh akan Al Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk
terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka).
27. Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang
kafir dan Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk
pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
28. Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka;
mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai
pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami.
29. Dan orang-orang kafir berkata: "Ya Tuhan kami perlihatkanlah kami
dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jin
dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami
supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina".
QS 55:31. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
32. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi)
penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya
melainkan dengan kekuatan.
34. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
35. Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan
tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (daripadanya).
36. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
37. Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti
(kilapan) minyak.
38. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
39. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
QS 113:1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
2. dari kejahatan makhluk-Nya,
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada
buhul-buhul,
5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".
6. dari (golongan) jin dan manusia.
QS 114:1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia.
2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia.
4. dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.
6. dari (golongan) jin dan manusia.
QS 19:67. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah
menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?
68. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama
setan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahanam dengan
berlutut.
69. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di
antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.
70. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang
seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
71. Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka
itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan
membiarkan orang-orang yang lalim di dalam neraka dalam keadaan
berlutut.

KNAPE MENURUT PIRMAN OLO, MAMAD N SMUA ESLAM HARUS MASUK NRAKA DI QS 19:71. HA...7X http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/06/knape-menurut-pirman-olo-mamad-n-smua.html

ASAL LO TAU YEH, AYAT 72 NTU TEPU DAYA N PENYESATAN DARE OLO N MAMAD TAUK. HA...7X

KARNE APE ?

KARNE KATE MAMAD DI HADIS, NANTI SEMUE ORANG ESLAM LEWATIN JEMBATAN SIRATUL MUSTAQIM.

N DARE JEMBATAN TRUS MASUK SORGE VERSI MAMAD N OLO DE.

TAPI MIKIR GA SEH LO.

SORGE OLO N MAMAD TERNYATE ADE DI SAMPING NRAKE. ARTINYE APE LO SMUE KAPIR ESLAM ADE DI NRAKE TAUK. GA PERNAH KELUAR DARE NRAKE. HA...7X

sorga ada di sebelah neraka
QS 57:11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia
akan memperoleh pahala yang banyak,
12. (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan
perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah
kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita
gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.
13. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan
berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami
dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". Dikatakan (kepada mereka):
"Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)".
Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah
dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.
14. Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin)
seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka
menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu
(kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan
kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu
terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu.
15. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula
dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat
berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali.
JADE KALO LO MO SLIDIKKIN QORAN MAKE SMUE KAPIR ESLAM MASUK NRAKE N GA BISE KLUAR DARE SONO, KEKAL SLAMANYE. LEWATIN JEMBATAN DI HADIS, EH TERNYATE MASIH DI NRAKE JUGA. HA...7X

HARUSNYE SI MAMAD BILANG NAEK TANGGA KE ATAS, SORGA KAN DI ATAS. KALO JEMBATAN MAKE CUMA MENGHUBUNGI 2 TEMPAT YANG TINGGINYE KURANG LEBIH SAMA. KALO JAUH LEBIH TINGGI KAN BUKAN JEMBATAN LAGI NAMANYE TAPI TANGGA. HA...7X

MAKENYE MURTAD AJE LO DARE ESLAM.

YBU AMEN

--------------------------------------------------------

IBLIS 1001 WAJAH


GF! iseng-iseng bikin survey kecil-kecilan. Pertanyaannya: ‘Apa sih yang kepikiran sama kamu kalau denger kata okultisme?’ Ternyata jawabannya (dari yang paling banyak):
a. Kuasa gelap
b. Iblis, setan, hantu
c. Dukun, sihir
d. Gereja setan
e. Harry Potter
f. Gak tau

Occult artinya tersembunyi. Kalo maen petak umpet, maka gampang banget nyari tempat persembunyian iblis, yakni dalam okultisme. Bentuk okultisme sangat macem-macem dan sangat tergantung budaya, tempat yang bersangkutan dan agama. Okultisme dipake sama setan agar manusia sadar ataupun nggak sadar jadi pelayan atau dilayani oleh si setan.

Tujuannya agar manusia jauh dari Tuhan. Caranya dengan ‘memenuhi’ tiga keinginan manusia dari sejak jaman Hawa: keinginan buat bertahan hidup (tidak akan mati), keinginan untuk tau (mata terbuka), dan keinginan buat berkuasa (menyamai Tuhan). “Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." (Kejadian 3:4-5).

SEMBUNYI DALAM BUDAYA
Okultisme udah jadi budaya. Apalagi di Indonesia. Dari sejak manusia masih ‘belum ada’ sampe ‘mati’ semua dipengaruhi okultisme. Liat aja contohnya:
1. Waktu baru nikah, dukun ngasih jampi biar malam pertama langsung tokcer
2. Waktu mengandung, nyokap minum air jampi biar jabang bayi selamat
3. Waktu lahir, diadain upacara selametan, dimandiin air kembang, bubur putih bubur merah en dinamain sesuai anjuran dukun
4. Waktu kecil, digantungi jimat biar pinter en sehat
5. Waktu sakit-sakitan, dikasih mantra
6. Waktu remaja dikasih ilmu pelet biar dapet jodoh
7. Waktu nyari pekerjaan pake susuk
8. Waktu menikah nyari hari baik sesuai adat
9. Waktu mati dibekali upacara khusus buat nganter ke ‘surga’


Beli rumah, pake tumbal. Biar kaya, pelihara tuyul. Mau bikin acara, manggil pawang hujan. Toko sepi, pake jimat. Keluar penjara, mandi di laut buang sial. Sakit gigi, manggil dukun. Sakit hati, santet. Belum lagi maen jaelangkung, doa di depan mayat, nanya ke peramal, dan sebagainya.

NGOBROL SAMA ARWAH
Ada lagi yang namanya Spiritisme, okultisme yang didasarkan sama keyakinan kalo kita bisa berhubungan dengan orang yang udah mati. Sering terjadi lewat media cenayang/dukun, ouija board, jaelangkung, mengunjungi kuburan, atau bicara sama yang kerasukan.

Tuhan melarang kita berhubungan dengan arwah. “Bahkan, ia...menghubungi para pemanggil arwah... sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya.” (2 Tawarikh 33:6). “Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka; Akulah TUHAN, Allahmu.” (Imamat 19:31). Masih belum puas? Kita bisa baca Imamat 20:6, Ulangan 18:11, Yesaya 8:19.

Bisakah berhubungan dengan orang yang sudah mati? Nggak bisa. Kita bisa belajar dari cerita Lazarus, Abraham dan si orang kaya di Lukas 16:19-31. Kasus pemanggilan roh arwah Samuel di kitab 1 Samuel 28:11-15 itu pun bukan roh Samuel asli tapi iblis yang menyamar. Soalnya yang bilang bahwa itu roh Samuel adalah Saul padahal Saul nggak bisa melihatnya (alias hanya menerka), yang melihat langsung hanya si dukun dan dia nggak bilang itu Samuel, tapi hanya bilang orang berselubung jubah.

DISURUH DOA BUAT ORANG MATI
Boleh nggak kita berdoa buat orang yang sudah mati biar ‘diterima di sisiNya’? Jawabannya: udah telat! Gak usah mikirin yang udah mati, pikirin yang masih hidup agar kalo mati bisa ‘diterima di sisiNya’ en gak mati sia-sia, kabarkan KerajaanNya! Yesus pernah bilang "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." (Lukas 9:60).

“Tapi aku disuruh sama bokap nyokap buat doa di depan mendiang kakek biar dia masuk surga. Saya sih nurut aja, kan kita harus menghormati ortu kita.”. Ini jawaban Petrus dan para rasul: “Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia.” (Kisah 5:29).

Tanyakan pada diri sendiri, apa kata Tuhan tentang hal tersebut? Apakah Tuhan memperbolehkan kita berdoa buat orang mati? Kita harus lebih mentaati Tuhan daripada ortu. “Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku.” (Matius 10:37-38 ). Lagipula kita harus menghormati ortu dengan caranya Tuhan kayak yang dibilang di Efesus: “Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu -- ini adalah suatu perintah yang penting, ...” (Efesus 6:1-2).

Ya, memang pada prakteknya nggak semudah itu. Langkah yang harus kita ambil buat menghadapi ortu yang belum dalam Tuhan adalah dengan meminta hikmat dari Tuhan. Bicaralah dan komunikasikan prinsip yang kita pegang pada mereka dengan kasih dari Tuhan.

Tapi yang penting adalah, gaya hidup kita yang menyembah Tuhan dengan benar dan menjadi saksi hidup sejak dari sekarang. Jadi anak yang baik, senang membantu ortu, rajin, selalu hormat pada mereka, nggak terlibat masalah kenakalan remaja, punya prestasi sesuai kemampuan, bertingkahlaku sopan, mengembangkan kebiasaan baik. Lakukan itu dan ortu yang belum kenal Tuhan suatu saat akan melihatnya dan ikut memuliakan Tuhan. Jadi jika suatu hari kita ngobrol tentang prinsip hidup kita, ortu kita akan mudah mengerti dan nggak keberatan. Jangan cuma tiba-tiba bilang: “Mama papa! Saya nggak mau berdoa di depan mayat kakek! Itu dosa!!” sementara hidup kita penuh dengan dosa! (**)

SUMBER : http://gfreshmag.blogspot.com/

BERDASARKAN ARTIKEL DI MAJALAH GFRESH MAKE AGAMA ESLAM TERLIBAT MA OKULTISME, SPIRITISME  N SIHIR. HA...7X

MANGKENYE JANGAN HERAN KALO UMAT ESLAM TERLIBAT PERSEKUTUAN MA JIN/SETAN N DUKUN. PARA KYAI BISA SANTET. HA...7X

BUKTI ALLOH = BATU ITEM http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/02/inilah-bukti-kalo-muhammad-memenggil.html


bukti mamad = dukun. ha...7x http://antikrismuhammad.blogspot.com/2013/03/bukti-mamad-dukun-ha7x.html

bisa kena sihir bukti mamad cuma nabi/rosul palsu. ha...7x http://antikrismuhammad.blogspot.com/2013/02/bisa-kena-sihir-bukti-mamad-cuma.html


TEPU DAYA ALLOH LEWAT KALIMAT SYAHADAT http://antikrismuhammad.blogspot.com/2012/04/tepu-daya-alloh-lewat-kalimat-syahadat.html1

ritual solat membuktikan sape olo n mamad. ha...7x http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2012/11/ritual-solat-membuktikan-sape-olo-n.html


KESIMPULANNYE ADALAH ESLAM = AGAMA JIN = AGAMA SETAN. HA...7X

MANGKENYE MURTAD DARE ESLAM NYOK.  
http://allahswtadalahiblis.blogspot.com/2013/07/murtad-dare-eslam-nyok-ha7x.html


YBU AMEN

Nama-nama Al-Fatihah

Written By Islam Dalam Fakta on Sabtu, 04 Mei 2013 | 23.41

Penghargaan umat Islam terhadap Al-Fatihah dapat dimengerti jika membaca semua nama yang diberikan pada sura pertama ini. Selain dinamai Al-Fatihah(Pembuka), sura ini sering juga disebutFatihatul Kitab (Pembukaan Kitab). 

15 Nama Lain Untuk Al-Fatihah

Nama-nama lain ialah Ummul Kitab (Induk Kitab), Ummul Qur'an (Induk Al-Qur'an),As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang). Banyak ulama penafsir menyebutnya dengan: Ash-Shalah (Shalat), al-Hamd(Pujian), Al-Wafiyah (Yang Sempurna), al-Kanz (Simpanan Yang Tebal).  Nama-nama lain yang dihargai: asy-Syafiyah (Yang Menyembuhkan), Asy-Syifa (Obat), al-Kafiyah (Yang Mencukupi), al-Asas (Pokok), al-Ruqyah (Mantra), asy-Syukru (Syukur), ad-Du'au (Doa), danal-Waqiyah (Yang Melindungi dari Kesesatan).
Setiap nama di atas mengartikan satu keistimewaan Al-Fatihah.

Nama-nama yang Mengartikan Keistimewaan Alkitab

Nama untuk Alkitab yang sangat dihargai pengikut Isa Al-Masih ialah “Firman Allah.”  Jelas istilah “Firman” Allah memuat semua arti dari semua nama Al-Fatihah. Yang lebih menarik, Isa Al-Masih juga disebut “Firman Allah,” “Kalam Allah,” “Kalimat Allah.”

Kalimat Allah Yang Menjelma Melebihi Kalimat Allah yang Diucapkan

Kita menghargai kata-kata yang Allah firmankan.  Tetapi, yang jauh lebih penting ialah: menerima Kalimat Allah yang pernah berada di bumi dan sekarang hidup di sorga.
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang “Firman Hidup” (Isa Al-Masih) -- itulah yang kami tuliskan kepada kamu.(Injil, Surat I Yohanes 1:1)

Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan atas artikel ini, silakan menghubungi kami dengan cara klik link ini.

Sumber : Isa Dan Alfatihah

 KAPIR ESLAM BILANG INTISARI QORAN ADE DI ALFATIHA.

N NAME LAEN ALPATIHA = ALRUQIYAH ATO MANTRA.

JADE QORAN SEBENERNYE CUMA KITAB SIHIR. HA...7X

MANGKENYE PARA DUKUN BANYAK PAKE AYAT2 QORAN SAAT MEMBACA MANTRA2 BAEK BUAT PENGOBATAN MAUPUN BUAT KEJAHATAN KEK SANTET. HA...7X

MANGKENYE MURTAD DARE ESLAM DEH.

YBU AMEN

================

INI DAFTAR BUKU BAGUS YANG SEBAENYE LO BELI N BACA. HA...7X
1. CHRIST, MUHAMMAD AND I by Mohammad Al Ghazoli 
  by Mark A. Gabriel
by Craig Winn 
4. LEFT BEHIND by Jerry B. Jenkins 
5. LEFT BEHIND by Tim F. LaHaye 
6. ISLAMIC INVASION by Robert A. Morey 
8. Antichrist: Islam's Awaited Messiah by Joel Richardson 
11. Islam: In Light of History By Rafat Amari
14. The Torn Veil by Gulshan Esther 
15. Why I Am Not a Muslim by Ibn Warraq 
16. Why I Am Not A Moslem by Dr. Peter S. Ruckman 
20. Islam And The Jews: The unfinished battle by Mark A. Gabriel 
22. Slavery, Terrorism and Islam by Peter Hammond 
24. Islam Exposed by Floyd McElveen 
27. The Destiny of Islam in the End Times by Faisal Malick 
28. 10 Amazing Muslims Touched by God by Faisal Malick 
32. The Hidden Life of The Prophet Muhammad by Dr. A. A. Ahmed 
34. Islam in the End Times by Ellis H. Skolfield
35. Muhammad is The Antichrist by Cole Steele 
36. Islam - The Dark Night Of Humanity by G. P. Geoghegan 
38. What the Koran Really Says by ibn warraq
    43. Iran: Desperate for God by The Voice of the Martyrs 


LO CUKUP BACA BEBERAPA AJE DARE REKOMENDASI BUKU DI ATAS. MAKA LO AKAN KAGET NGELIAT BETAPA JAHATNYE ESLAM. HA...7X

YAH JELAS JAHAT LAH KARNA ALLAH SWT ADALAH IBLIS N MAMAD ADALAH ANTIKRIS. HA...7X

SEBENERNYE SIH, ALLAH SWT PIKTIP ALIAS BERHALA DEWA BULAN ARAB N DI ISRAEL NAMANYE BAAL. HA...7X

N JIBRIL ADALAH IBLIS YANG MENYAMAR SBAGE MALAIKAT TERANG.

2 KORINTUS 11:14-15

14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 

15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 


FATHER - GOD

Yesus.
 1. Jesus Christ: The Real Story by United Church of God 
6. Jesus Humanity and the Trinity by Kathryn Tanner
9. Jesus Christ, Disciplemaker by Bill Hull 
11. Life of Christ by Fulton J. Sheen 
16. The Cross of Christ by John Stott 
17. Jesus for the Non-Religious by John Shelby Spong


Trinity.
3. Trinity by Joseph F. Girzone
8. The Trinity (Guides to Theology) by Roger E. Olson
9. The Biblical Doctrine of the Trinity by B.B. Warfield 


Holy Spirit.
1. Good Morning, Holy Spirit by Benny Hinn 
3. Baptism in the Holy Spirit by Derek Prince 
4. Experiencing The Holy Spirit by MURRAY ANDREW 
7. 7 Things The Holy Spirit Will Do In You by Pastor Chris Oyakhilome PhD 
others.
1. The Purpose Driven Life by Rick Warren 
3. The World On Fire by Rick Joyner 
5. The Final Quest by Rick Joyner 
7. Epic Battles of the Last Days by Rick Joyner 
8. The Prophetic Ministry by Rick Joyner 
9. The Harvest by Rick Joyner 
11. He Came To Set The Captives Free by Rebecca Brown 
12. Becoming A Vessel Of Honor by BROWN REBECCA 
13. Prepare For War by BROWN REBECCA 
14. The Gifts of the Body by Rebecca Brown 
15. Unbroken Curses by Rebecca Brown 
16. Church of Lies by Flora Jessop 
19. When God's Purpose Becomes Personal by Matthew Omaye Ajiake 
Buy new: $14.39 / Used from: $7.95
22. Blessing or Curse: You Can Choose by Derek Prince 
23. Secrets of a Prayer Warrior by Derek Prince 
24. Does Your Tongue Need Healing? by Derek Prince 
27. Entering The Presence Of God by Derek Prince 
33. Snakes in the Lobby by Scott MacLeod 
34. Why I Am A Christian by John Stott
36. Demons in the Church by Ellis H. Skolfield


41. The Bible Code by MichaelDrosnin 
42. Bible Code II: The Countdown by Michael Drosnin 
43. Bible Code III: Saving the World by Michael Drosnin 
45. Bible Code Bombshell by R. Edwin Sherman 

KALO MO NGELIAT YANG LEBIH BANYAK MAKA KLIK DI SINI :


---------------------------------


My blogs are now at the click of a variety of countries including Indonesia, the United States, Britain, Germany, France, Russia, Canada, India, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Egypt, Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Singapore, China, Taiwan, Argentina, Colombia, Serbia, Morocco, Algeria, Brazil, Moldova, Macedonia, Netherlands, Spain, South Korea, Timor Leste, Norway, Belgium, Romania, Vietnam, Bulgaria, Albania, Azerbaijan, Mexico, Venezuela, Swedish, Irish, Turkey, Italy, Cile, Austria, and others.

Here's a list of my blogs:so help me with prayer and purchase books written by me.

Here's a list of my books: 


English Version :


BELI BUKU GUE NYOK. ha...7x
Biar gue bisa full time menyebarkan injil.
BIAR NAMA YESUS DITINGGIKAN DAN DIMULIAKAN DI SELURUH BUMI. HA...7X

Filipi 2:5-11
5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 
10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 
11 dan segala lidah mengaku: ''Yesus Kristus adalah Tuhan,'' bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

TRANSFER UANG PEMBELIAN BUKU/HAK LISENSI KE :

Richard Nata
Bank Central Asia, Tbk, Indonesia
002-157-6394

SETELAH ITU KIRIM EMAIL DISERTAI BUKTI TRANSFER KE  
guerich007@gmail.com

ATAU SMS KE 62-8889910822 ( SMS ONLY, NO PHONE CALL ).

Jangan lupa, beritahukan buku apa yang anda beli dari kami.

LORD JESUS BLESS YOU


AMEN

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...