Sunday, September 6, 2015

ALLOH DALANG DARI SEMUA KEJAHATAN MANUSIA DI MUKA BUMI SEPANJANG SEGALA ABAD

Kamis, 24 Mei 2012

ALLOH DALANG DARI SEMUA KEJAHATAN MANUSIA DI MUKA BUMI SEPANJANG SEGALA ABAD


Awloh memerintahkan Muslim untuk memerangi mereka semua yang tidak mengakui Islam dan tidak tunduk kepada aturan Islam dengan jalan berjihad, sehingga jutaan manusia tidak berdosa harus mati sia-sia baik dari pihak muslim yang membela awloh maupun kafir [Qs 2:193] dan bagi mereka yang mau tunduk kepada islam harus dipunguti Jizyah [bacaPungli] yang amat memberatkan kafir dhimmi [Qs 9: 29]

Awloh menjadi dalang dari semua tindakan muslim yang berlomba-lomba mati dalam jihad demi mendapatkan surga dengan jutaan bayangan seks dengan puluhan houris dengan semburan yang kuat dan tanpa kenal lelah [Qs 52: 17 - 20]

awloh juga dalang dari semua perlakuan kekerasan didalam rumah tangga yang sangat merugikan kaum wanita bahkan menyiksa kaum wanita [Qs 4:34, 15]

Awloh juga dalang dari perbuatan pria yang tidak mau setia kepada satu isterinya sehingga setiap wanita harus menahan dirinya dari kecemburuan terhadap wanita lain yang digauli suaminya berdasarkan legalitas awloh [Qs 4:3]

awloh dalang dari semua perlakuan amoral terhadap budak-budak wanita dengan menyerahkan budak2 tsb untuk disetubuhi oleh mujahid2 setelah suami-suami mereka dibunuhi [Qs 4:3]

Awloh juga dalang dari semua muslim bisa membatalkan semua sumpah yang pernah diucapkannya sehingga orang2 non muslim tidak dapat lagi percaya sepenuhnya kepada sumpah seorang muslim [Qs 5:89]

Awloh juga dalang dari perlakuan hidup pedofilia yang dilegalkan atas Muhamad terhadap anak-anak kecil sehingga perlakuan seperti ini ditradisikan didalam sejarah islam sendiri [Sahih Bukhari. Vol 7, Book 62, Sahih Muslim. Book 8. Marriage. Hadith 3310].

Awloh yang melegalkan membunuhi mereka semua yang mengkritik islam dan menghina nabi kesayangan awloh, Muhamad. sehingga nama baik Muhamad seolah-olah lebih utama dibandingkan nyawa satu orang manusia [Sunan Abu-Dawud Buku 38, Nomer 4348]

Awloh dalang dari aturan2 bunuh diri dalam islam bila didapati mereka murtad sehingga seolah-olah bunuh diri tidak sama buruknya dengan murtad dari islam sendiri [Qs 2:54]

Awloh adalah dalang dari semua perlakuan Muhamad menjarah dan melakukan teror-teror atas nama Islam [Hadis Sahih Bukhari 4.52.220; , Sahih Muslim 4:1058]

Awloh secara aktif menjadi dalang dari penyesatan orang-orang tidak bersalah sehingga mereka diberikan cap kafir [Qs 5: 41, 4: 7]

Awloh adalah dalang utama dari semua kekafiran didalam dunia ini sehingga jutaan manusia harus memercayai kebohongan didalam Injil dan Taurat yang sudah dipalsukan oleh segolongan orang tidak bertanggungjawab, awloh yang teledor dan lemah sehingga tidak mewaspadai kalau akan datangnya manusia yang melakukan kerusakan-kerusakan terhadap firman-firman sebelumnya, namun selama ratusan tahun tidak ada pertanggungan jawab dari awloh dengan segera menurunkan Alkitab yang asli dari langit sebab awloh pernah berkata kalau salinan asli kitab tsb ada di Loh Mahfuz [Qs 5:13, 4: 46]

awloh juga menjadi dalang penyesatan bagi orang Nasrani dan Yahudi yang disuruh mengimani dan mengikuti kebohongan didalam Injil dan Taurat yang sudah dipalsukan manusia [QS 5:68Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan... ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu"].

Awloh juga menjadi dalang bagi kesesatan manusia sehingga menjuruskan mereka kepada kekafiran dengan memercayai penyaliban Isa As selama ratusan tahun sampai pada abad ke 7 awloh melakukan confrence  didalam Alquran bahwa yang disalibkan BUKAN Isa melainkan seseorang yang diserupakan, sehingga dari peristiwa ini berjuta-juta orang tidak bersalah sudah menyia-nyiakan hidupnya untuk memercayai pembohongan yang awloh ciptakan selama ratusan tahun [Qs 4: 157-158]

Awloh berperan aktif memberikan jalan lurus namun menipu mereka hingga mereka harus melalui neraka terlebih dahulu [Qs 19: 66] oleh karna awloh penipu yang ulung sehingga setiap muslim tidak benar-benar bisa percaya sepenuhnya oleh janji-janji awloh [Qs 3:54] dan juga kegemaran awloh yang suka merubah-rubah firmannya sendiri [Qs 46:9]

bahkan yang lebih parah adalah saat awloh harus memandang bersalah kepada iblis saat iblis tidak mau sujud kepada adam padahal perintah sujud HANYA dikhususkan untuk malaikat [Qs 7:11, 2: 34] dan Iblis bukan dari golongan Malaikat melainkan Jin Qarin [Qs 18:50], hal ini menjadi penyebab Iblis diusir dari surga tanpa alasan yang jelas sehingga Iblis menjadi berinisitif untuk menyesatkan manusia bersama-sama dengan awloh sendiri dengan menyuruh manusia untuk memercayai Jin-Jin itu sendiri [Qs 72; 6]

demikianlah beberapa kejahatan yang didalangi oleh seorang oknum yang bernama awloh yang bergelar mahatahu dan mahakuasa, secara aktif melakukan kejahatan kepada sebagian umat manusia dan mengakibatkan berbagai kerusakan-kerusakan didalam dunia termasuk merusak moralitas manusia [muslim] sendiri.

Awloh wajib diseret ke Mahkamah Internasional untuk diadili semua ajaran-ajaran keji dan pemeliharaan kebencian2 yang ditanamkannya kepada semua muslim didunia sehingga Islam  dipandang cacat dimata dunia.

SUMBER : http://islamrevealed7.blogspot.co.id/2012/05/awloh-adalah-dalang-dari-semua.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...